سلام
به وبلاگ جديد خوش آمديد. البته راستش را بخواهيد زياد هم جديد نيست و قبلا روی يک سايت قرار داشت ولی چون اولا برای سايت درست کردن هنوز خيلی بچه ايم و ثانيا اون سايت به جز خودم و دوستانی که به زور مجبورشون می کردم ، بيننده ای نداشت ٬ مجبور شديم دمپائی دستکمون را جمع کنيم و بيايم اينجا 
                                                                       به دمپائی خوش اومديد

 

لینک
یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی