اين يکی را هم توی هر چی می خوای بگو خوندم

نمی دونم که آيا شما تا حالا دقت کردين که هر چيز خطرناکی که در اين دنيا به زبان فارسی وجود داره با کلمه زن شروع می شه ؟

اگه نمی دونين کلمات زير را بخونين:

(زن - سوزن - مادر زن - زنبور - و از همه بدتر زن ذليل

توضيحات دمپائی

اين دوست عزيز کلماتی ديگ مثل زندان و..... را فراموش کرده اند . شما هم بگيد چيا فراموش شده

 

لینک
سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی