اينجا را هم بخوانيد درباره خودکشی و زوائد آن بين ژاپنی ها . در فرهنگ ژاپنی اين عمل چندان هم مذموم نيست

اينجا را هم بخوانيد حالا باز هم بايد کاسه داغتر از آش باشيم ؟ می دانيد چه قدر هزينه برای دشمنی بی دليلمان با اسرائيل می پردازيم ؟ بعد خود عربها با اين همه ادعا چه غلطهائی ميکنند . خود من هم از اسرائيل بدم می آيد اما در اين دنيا قبيح تر از آنها هم زياد پيدا می شود . خود اسرائيلی ها ميگويند سرزمينی را گرفته اند که زمانی مال خودشان بوده . شايد حرفشان درست هم باشد . اگرچه اين سرزمين قبل از آنها مال کسان ديگری بوده . ولی به هر حال می توان برای آنها حقی قائل شد . اما آيا به نظر شما آيا می توان برای انگلوساکسون های جنايتکار که سرزمين چند هزار ساله سرخپوست ها را به خاک و خون کشيدند و بعد هم با کمال وقاحت ميهنشان شد و تبديل ميهن پرست ترين مردم دنيا هم شدند يا ترکهای ........ را که زورشان نرسيد وگرنه چنين جنايت هايی را در مورد ارمنستان و روسيه و ايران و قبرس و يونان حتما انجام می دادند ٬ آيا می توان برای اينها و خيلی نمونه های ديگر حقی قائل شد؟ باور کنيد جنايت های اسرائيل در مقابل خيلی چيزهای ديگر چندان هم بزرگ نيست . اگرچه به هر حال سرزمين منفوريست.

 
 

لینک
سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی