تیکه های دمپائی

بسته ها و بندها:

بیا که آغوش باز ،
در این دنیای ،
بسته ها و بندها ،
دیگر نخواهی یافت
بیا که این آغوش ،
وقتی بسته شد ،
جزئی از همان ،
بسته ها وبندها ،
خواهد بود

واقعا که بی بخاريد! بی بخاری شما باعث می شه که من هم نا خودآگاه انگيزهام کم شود . بابا يه نظری بديد ديگه . مثبت و  منفی اش باور کنيد اصلا مهم نيست .

 

لینک
چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی