داغترین خبر دنیای اینترنت : فاز اول دمپائی افتتاح شد.واما دمپائی چیست و چرا دمپائی؟

درباره سایت :

مجری : یک موجود علاف و آسمون جل. که دانستن یا ندانستن اسمش مثل خودش هیچ اهمیتی ندارداصولا به یاد داشته باشید که بدترین روش برای شناختن انسانها دانستن اسمشان است. اگر تمام ما ما مثل اسممان بودیم دیگر هیچکس به بهشت و البته جهنم نیاز پیدانمی کرد.

هدف : هی! اراجیفی به هم ببافیم و عمر بی ارزش را بگذرانیم وانواع و اقسام تا دمپائی های مختلف را نوش جان کنیم . و......

چرا دمپائی؟پس چی؟! کفش؟! دمپائی موجودی ساده راحت و بی شیله پیله است درست مثل ما ایرانیها(البته اگر.....) .علاوه بر اینکه در این سایت مطالبی خواهد آمد که او را لایق دریافت تا دمپا ئی های محبت آمیز حضرات خواهد کرد.

قوانین سایت : 1- بدون دمپائی وارد نشوید  2-علاف باشید 3-مختان داغ باشد  4-کله تان بوی قرمه سبزی بدهد.  (البته این شرایط را هم نداشتید بی خیال مرامتا عشقه ! یه جو مرام کافیه ! اصلا این صفت به درد نخور را هم نداشتید بی خیال لا اقل یک سری بزنید چشم ما به در نخشکه و این کنتور بیکار یه شماره ای بندازه!)

لینک
یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی