آخ که چه زيبا می شوی ،

وقتی،

با چادر سفيد گل گلی نازک

و دمپايی لاستيکی قرمز،

از خانه بيرون می زنی!

کنار کوچه

مطمئن هستم

فرشته ها هم

چادر گل گلی را

با دمپائی قرمز می پوشند

و به زمين می آيند!

حتی مطمئن هستم...

لینک
سه‌شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی