اينم اولين مشتری و البته اولين دوست وبلاگی: امير . امير جان هر چه سعی کردم نتونستم وارد وبلاگت بشم . ايميلت را هم گم کردم. دوباره تماس بگير سهيل سهيل امير! سهيل سهيل امير صدای من را داری!؟

لینک
یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی