تیکه های دمپایی :

تکرار (1) و (2)

باز هم ،
طبق معمول ،
از طبق معمولها،
خسته ام

ای کاش،
هیچ حرفی،
آنچنان مبهم نبود،
که نیازی به گفتن باشد
و هیچ خواهشی،
آتچنان دور،
که نیازی،
به ای کاش

لینک
یکشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٤ - سهیل طاغی