تیکه های دمپایی :

 

تکرار (1) و (2)

 

باز هم ،


طبق معمول ،


از طبق معمولها،


خسته ام

 

ای کاش،


هیچ حرفی،


آنچنان مبهم نبود،


که نیازی به گفتن باشد


و هیچ خواهشی،


آتچنان دور،


که نیازی،


به ای کاش

لینک
شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥ - سهیل طاغی