به سايت دمپائی هم سر بزنيد يک سری مطالب هم اونجاست که که نمی شه روی وبلاگ آورد

لینک
یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳ - سهیل طاغی