زندگي چه تلخ است ،

چه همواره ،

بي سيب سرخ حوا به نيش كشيدن ،

بي طغيان بر خدايان ديوارهاي بلند ،

بي چنگ زدن به آتش التهاب داغ جهنم هاي دور !

و بايد رفت ،

از اين چراگاه بد حصار ،

طعم چمن ها چه تكراريست !

بيا تا ما هم ،

سيبي سرخ به دندان بگيريم !

 

/ 0 نظر / 17 بازدید